Skip to main content

Autorität Detail

Janoš, Jiří, 1942-
Birth or origin: 1944

Biography note Clavius: Absolvent FF UK - obory japanologie a koreanistika,publicista, překladatel
Biography note: Narozen 4.6.1942 v Praze. PhDr., japanolog a koreanista, publicista, práce a překlady z oboru.
Citation: NKC
Citation: Čeští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

Show works by given autority
Show works about given autority